• Usunięcie zębów mlecznych w znieczuleniu powierzchniowym
  • Usunięcie zębów mlecznych w znieczuleniu nasiękowym
  • Usunięcie zębów stałych w znieczuleniu
  • Leczenie suchego zębodołu